Diagnozowanie potrzeb klienta - każdy czegoś pragnie, czasami nawet o tym nie wiedząc

CEL SZKOLENIA:

 • Poznanie metod skutecznego wpływania na decyzję klienta.
 • Udoskonalenie umiejętności doradzania i proponowania rozwiązań.
 • Doskonalenie technik negocjacyjnych, argumentowania i przekonywania.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Atmosfera w trakcie spotkania z klientem.
  • Pierwsze wrażenie.
  • Wizerunek firmy.
 2. Metody diagnozowania - różne podejście do procesu oceny potrzeb.
 3. Efektywna komunikacja.
  • Schemat komunikacji.
  • Warunki skutecznego porozumiewania się.
  • Bariery komunikacyjne.
  • Zachowania werbalne - znaczenie, funkcje, sposoby.
  • Aktywne słuchanie: parafraza, klaryfikacja, uważne i wnikliwe słuchanie.
  • Zadawanie pytań: pytania otwarte, zamknięte.
 4. Wzbudzenie zainteresowania.
 5. Tajniki skutecznego doboru prezentacji do typu klienta.
 6. Wywieranie wpływu na klienta.
  • Odróżnienie obiekcji od oporu.
  • Wskazanie najlepszych rozwiązań.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie będzie trwało 2 dni.